Общи условия

Интернет книжарница „Хайро“ е собственост на Хайро ЕООД – фирма, регистрирана по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красна поляна III част, ул. Мечка, бл. 340, вх. В, ет. 9, ап. 124 ЕИК: 201299073, ДДС №: BG 201299073.

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на книжарница „Хайро“ вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Общи условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Общи условия за ползване, без писменото разрешение на Хайро ЕООД, е изрично забранено.

Използване на уебсайта

Всяко използване на сайта https://shop.chairo.info/ означава, че вие сте запознати/сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно. Общите условия може да бъдат изменяни от Хайро ЕООД по всяко време чрез тяхната актуализазция. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. Хайро ЕООД има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия Хайро ЕООД ще информира за това потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта https://shop.chairo.info

Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: https://shop.chairo.info/terms-and-conditions/

Последна актуализация 26 октомври 2016 г.

  • Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Хайро ЕООД;
  • Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на виртуална книжарница „Хайро“, потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. С оглед сигурността и защитата на своите потребители, Хайро ЕООД уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между Хайро ЕООД и потребителя, Хайро ЕООД премахва потребителския профил на потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания потребител чрез изпращане на e-mail до shop@chairo.info

Защита на личните данни. Политика за конфиденциалност на Хайро ЕООД

Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на Хайро ЕООД при ползване от него на интернет книжарница „Хайро“, както и на поправка на тези лични данни. Приемайки настоящите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Хайро ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Хайро ЕООД. Хайро ЕООД изрично уведомява, че предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на shop.chairo.info, след като завърши процеса на регистрация. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на потребителя, Хайро ЕООД се задължава да изпрати нова такава на електронен адрес от регистрацията. Хайро ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Всички доброволно предоставени от потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от Хайро ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на информацията или рекламата на продукти и услуги. Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез e-mail до shop@chairo.info

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уебсайта, Хайро ЕООД наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузър, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава shop.chairo.info. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен shop.chairo.info и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

Възможно е да настроите браузъра си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузъра си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

Цени

Всички цени на продуктите или услугите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. Хайро ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене (създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията Хайро ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Хайро ЕООД начин и от посочения от Хайро ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Хайро ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя. Хайро ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка. Хайро ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Хайро ЕООД обстоятелства.

Хайро ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от потребителя. Хайро ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на потребителя информация относно адрес на доставка.

Хайро ЕООД доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от потребителя. Хайро ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на потребителя информация относно адрес на доставка.

Хайро ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Хайро ЕООД уведомява за това потребителите чрез ел. поща или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Хайро ЕООД е да възстанови в 14-дневен срок на потребителя получената предварително цена на продукта/продуктите, ако има такава.

Хайро ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. В случай, че поръчан и заплатен предварително продукт или услуга не може да бъде доставен/предоставен от Хайро ЕООД, потребителят ще бъде информиран за това и Хайро ЕООД ще възстанови по предоставена от потребителя сметка сумата, заплатена от потребителя в 14-дневен срок.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Хайро ЕООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.
При плащане по банков път в лева потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Хайро ЕООД в Уникредит Булбанк и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номера на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

В случаи на онлайн плащания или плащания по банков път, Хайро ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на потребителя.

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока

Продуктът е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без обективна причина за рекламация в срок от 14 дни, като транспортните разходи са отговорност на купувача. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на купувача. За целта купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл shop@chairo.info: 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.

Поръчки, които не са напуснали склада на Хайро ЕООД, могат да бъдат анулирани чрез писмо до shop@chairo.info или телефонно обаждане на тел. 0884 165 401.

Книгите и списанията, напуснали склада на Хайро ЕООД, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на Хайро ЕООД.

При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 7 дни от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Хайро ЕООД се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума в 14-дневен срок, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Хайро ЕООД.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Хайро ЕООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59, ал. 3 от ЗЗП в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Публикуване на коментари

Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт или автор. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове. В случай, че Хайро ЕООД констатира многократно нарушаване на условията за публикуване на коментари, Хайро ЕООД си запазва правото да ограничи възможността на потребителя да публикува мнения в раздела.

Други

Хайро ЕООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали онлайн поръчка на shop.chairo.info, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. Хайро ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване. Хайро ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Хайро ЕООД управлява този сайт от централата си на управление, гр. София. Хайро ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. Хайро ЕООД не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: https://shop.chairo.info/terms-and-conditions/

Последна актуализация 26 октомври 2016 г.

Отговорност

Хайро ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. Хайро ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

Хайро ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта shop.chairo.info, и не носи отговорност за такова съдържание. Хайро ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Хайро ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

Хайро ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Хайро ЕООД. Тези връзки са предоставени само за удобство на потребителите. Хайро ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на Хайро ЕООД са следните:

гр. София 1330
ж.к. Красна поляна III част, ул. Мечка, бл. 340, вх. В, ет. 9, ап. 124
тел.: 0884 165 401
shop@chairo.info